Ponuka Firmy

Plánovanie, návrh, dodávka a inštalácia nového zariadenia, vrátane kontroly.

Konverzie, rozšírenie a rekonštrukcia existujúcich systémov pre manipuláciu s materiálom (aj iných výrobcov) , vrátane potrebných demontáží a montáží.

Profesionálnu , kvalitnú montáž a demontáž dopravných systémov, oceľových konštrukcií a strojov v oblasti dopravnej techniky.

Servis a dodávky náhradných dielov.

Kontrolu, údržbu a opravy všetkých mechanických a elektrických podporných systémov , vrátane dodávky potrebných náhradných dielov.

Elektroinštaláciu a PLC ovládanie s externym partnerom.

Výrobu oceľových konštrukcii a ochranných prostriedkov pre manipuláciu s materiálom, taktiež statiku konštrukcii.